Рекламации и жалби


Вашите рекламации и жалби можете да изпратите на:

 e-mail: support@baygo.eu

Като посочите:
    •    с какво е свързан Вашият проблем;
    •    онагледяване на проблема/дефекта с изображение, ако разполагате с такова;
    •    данни за контакт